Inom Mistra Sport & Outdoors, och inom ramen för programmets forskningsteman, kommer det att utlysas flera doktorand- och postdoctjänster. Tjänsterna är placerade på respektive lärosäte. Här kan du se vilka tjänster som just nu är aktuella.

Aktuella tjänster: