Eftersom Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram vill vi i alla led underlätta kontakt och deltagande. Här hittar du olika sätt att delta i programmet och ta del av kunskap och lösningar.

Handslag

Mistra Sport & Outdoors riktar sig främst till organisationer, myndigheter och företag inom idrott, friluftsliv och miljö/hållbarhet, men även kommuner och regioner, forskarsamhället samt den idrotts- och friluftsintresserade allmänheten. Tillhör du någon av dessa målgrupper eller är intresserad av dessa frågor? I så fall listar vi några sätt nedan där du kan vara med och delta i programmet: 

 

Ta del av kunskap och lösningar via nyheter, filmer, infografik etc

Följ Mistra Sport & Outdoors på Facebook

Följ Mistra Sport & Outdoors på LinkedIn

Följ Mistra Sport & Outdoors på Youtube

Läs mer om vad som är aktuellt inom programmet


Dela resultat och lösningar

Var med och dela resultat och lösningar från Mistra Sport & Outdoors i din organisation, genom dina kanaler och till dina målgrupper.

Anmäl intresse till: Sandra Wåger


Tipsa om hållbara framgångsexempel inom idrott, friluftsliv och miljö?

Jobbar du på en organisation, en myndighet eller ett företag som redan jobbar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet eller känner till initiativ/projekt/exempel som är värda att uppmärksamma?

Kontakta: Sandra Wåger

Läs mer om framgångsexempel

Identifiera utmaningar

Här finns en redan tillsatt grupp med representanter från Svenskt Friluftsliv, Riksidrottsförbundet, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och Scandinavian Outdoor Group som identifierar utmaningar och sedan tar fram ny kunskap och lösningar kring dessa. Vill du påverka utmaningarna - kontakta respektive organisation. Start april 2020.

Kontakta: Christina Frimodig

Läs mer om vårt arbetssätt


Hitta lösningar och utveckla kunskap

Vill din organisation vara med i en arbetsgrupp för att hitta lösningar och utveckla ny kunskap? Vi försöker matcha intresserade organisationer men det är begränsat utrymme för hur många som kan delta. Start hösten 2020.

Anmäl intresse till: Christina Frimodig

Läs mer om vårt arbetssätt


Starta en rörelse för hållbar utveckling

Vill du vara med och starta en rörelse för hållbarhet inom idrotten och friluftslivet?

Anmäl intresse till: Christina Frimodig

Läs mer om vårt arbetssätt

 

Forskare intresserade av att samarbeta

Vi välkomnar samarbete i olika former med forskare utanför programmet.

Anmäl intresse till: Peter Fredman

Läs mer om våra forskningsteman