Eftersom Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram vill vi i alla led underlätta kontakt och deltagande. Här hittar du olika sätt att delta i programmet och ta del av kunskap och lösningar.

Hand.jpg

Mistra Sport & Outdoors riktar sig främst till organisationer, myndigheter och företag inom idrott, friluftsliv och miljö/hållbarhet, men även kommuner och regioner, forskarsamhället samt den idrotts- och friluftsintresserade allmänheten. Tillhör du någon av dessa målgrupper eller är intresserad av dessa frågor? I så fall listar vi några sätt nedan där du kan vara med och delta i programmet: 

 

Läsa, titta på och ta del av kunskap och lösningar via filmer, blogg, webbsändningar m.m.

Anmäl intresse till: Märit Christensson

Läs mer om vad som är aktuellt


Dela resultat och lösningar

Var med och dela resultat och lösningar från Mistra Sport & Outdoors i din organisation, genom dina kanaler och till dina målgrupper.

Anmäl intresse till: Sandra Wåger

 

Identifiera utmaningar

Här finns en redan tillsatt grupp med representanter från Svenskt Friluftsliv, Riksidrottsförbundet, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och Scandinavian Outdoor Group som identifierar utmaningar och sedan tar fram ny kunskap och lösningar kring dessa. Vill du påverka utmaningarna - kontakta respektive organisation. Start april 2020.

Kontakta: Christina Frimodig

Läs mer om vårt arbetssätt


Hitta lösningar och utveckla kunskap

Vill din organisation vara med i en arbetsgrupp för att hitta lösningar och utveckla ny kunskap? Vi försöker matcha intresserade organisationer men det är begränsat utrymme för hur många som kan delta. Start hösten 2020.

Anmäl intresse till: Christina Frimodig

Läs mer om vårt arbetssätt


Starta en rörelse för hållbar utveckling

Vill du vara med och starta en rörelse för hållbarhet inom idrotten och friluftslivet?

Anmäl intresse till: Christina Frimodig

Läs mer om vårt arbetssätt

 

Forskare intresserade av att samarbeta

Vi välkomnar samarbete i olika former med forskare utanför programmet.

Anmäl intresse till: Peter Fredman