Kansli

Styrelsens ordförande: Eva Thörnelöf

Programchef: Peter Fredman

Samverkansledare: Christina Frimodig

Kommunikationsansvarig: Sandra Wåger och Jeanette Fällman

Administratör: Märit Christensson

Ekonom: Andreas Larsson

Forskningsteman

Kunskap och omvandling

Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Susanna Hedenborg, Malmö universitet
Daniel Svensson, Malmö universitet
Erik Backman, Högskolan Dalarna
Andreas Karlsson Isgren, Högskolan Dalarna

Hållbara transportlösningar

Anders Larsson, Göteborgs universitet
Ann Legeby, Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
Jorge Gil, Chalmers tekniska högskola

Hållbar användning av mark och vatten

Marie Stenseke, Göteborgs universitet
Sara Borgström, Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
Sandra Wall-Reinius, Mittuniversitetet
Erik Andersson, Stockholms universitet
Rosemarie Ankre, Mittuniversitetet
Andreas Skriver Hansen, Göteborgs universitet

Material och hållbar utrustning

Mikael Bäckström, Mittuniversitetet
Itai Danielski, Mittuniversitetet
Anna Björklund, Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
Kajsa Nilsson, Mittuniversitetet

Hållbara evenemang

Robert Pettersson, Mittuniversitetet
John Armbrecht, Göteborgs universitet
Erik Lundberg, Göteborgs universitet
Lusine Margaryan, Mittuniversitetet

Beteenden, styrmedel och utveckling

Dimitri Ioannides, Mittuniversitetet
Maria Lexhagen, Mittuniversitetet
Daniel Laven, Mittuniversitetet
Peter Fredman, Mittuniversitetet

Samverkanspartners

Mistra Sport & Outdoors är ett nätverk av forskare och samhällets aktörer. Programmet leds av Mittuniversitetet.

 

Arbetsgrupp för att identifiera utmaningar:

Organisationer:

Svenskt friluftsliv: Susanne Söderholm och Maria Ros Jernberg

Naturvårdsverket: Ingela Hiltula och Lotta Lagerberg

Riksidrottsförbundet: Charlotte Sundvall och Lina Wahlgren

Scandinavian Outdoor Group: Sara Wänseth

Naturskyddsföreningen: Hannah Wallin och Andreas Hellohf

Forskare från alla teman:

Mittuniversitetet: Peter Fredman - programchef

Göteborgs universitet: Anders Larsson - Hållbara transportlösningar

Kungliga Tekniska högskolan: Sara Borgström - Hållbar användning av mark och vatten

Kungliga Tekniska högskolan: Anna Björklund - Material och hållbar utrustning

Malmö universitet: Susanna Hedenborg - Kunskap och Omvandling

Mittuniversitetet: Mikael Bäckström - Material och hållbar utrustning

Mittuniversitetet: Robert Pettersson -  Hållbara evenemang

Mittuniversitetet: Dimitri Ioannides - Beteenden, styrmedel och utveckling

Finansiär